ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตวัฒน์ เทรดดิ้ง

KRITTAWAT TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546040391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 65/457 ซอยเอกชัย 82 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน