ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤต โปรดักส์

GRIS PRODUST LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546039741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
21/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 22/43 หมู่ที่ 1 ถนนบางบอน5 แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน