ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เอส เซ็นเตอร์

A.P.S. CENTER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546038672
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/54 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน