ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ เอ็นจิเนียริ่ง

WASIS ENGINEERING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103543013792
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2543 พ.ศ. (24 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
24/5/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/33 หมู่ที่ 6 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น