ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ซี พี เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999)

T C P ENTERPRISE (1999) LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542028192
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2542 พ.ศ. (24 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/12/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 619/14 ซอยสาธุประดิษฐ์ 45 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย