ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองแอคเซสโซรี่

RUNGRUANG ACCESSORIES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542021244
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/9/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 33/426 หมู่ที่ 14 ซอยบางนาตราด 39 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า