ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรา ไหมไทย

SRITRA THAI SILK LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542019258
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 390/13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า