ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจประภาส

KIT PRAPHAT PARTNERSHIP LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542017620
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 217 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า