ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง

CHAROEN PATTANA MARKETING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542017328
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2542 พ.ศ. (24 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/7/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 158/18 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า