ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันไซ แฟบริค

KANZEI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103542013764
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/6/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59 ตรอกชุ่ม ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า