ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. เอ. พี. อะไหล่ยนต์

C.A.P.ARLAIYONE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. เอ. พี. อะไหล่ยนต์ (ID: 0103541015836) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/8/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5/3-4 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103541015836
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/8/2541 พ.ศ.
(25 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/8/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง