ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. วินดี้ ซิตี้ ทัวร์

K.WINDYCITYTOUP LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. วินดี้ ซิตี้ ทัวร์ (ID: 0103541014856) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/7/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2/169 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103541014856
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/7/2541 พ.ศ.
(25 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
28/7/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง