ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคชีฟ เทรดดิ้ง

ACHIEVE TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103540026206
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2540 พ.ศ. (26 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/9/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/415 หมู่ที่ 8 ซอยเอกชัย 46 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ