ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอลัมน์ แอสโซซิเอท

COLUMN ASSOCIATE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103540023045
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2540 พ.ศ. (26 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/8/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์