ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาทรัพย์ ซัพพลาย 1997

MAHASUB SUPPLY 1997 LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103540010563
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2540 พ.ศ. (27 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/4/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 29/39 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ