ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิศวราวุธ

ISAWARAWUT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิศวราวุธ (ID: 0103540005250) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 401/14 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103540005250
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2540 พ.ศ.
(27 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/2/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง