ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.คอนแทรคเตอร์

T.K. CONTRACTOR LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.คอนแทรคเตอร์ (ID: 0103540005187) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 40/91 หมู่บ้านโอษธิส 3 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103540005187
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2540 พ.ศ.
(27 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/2/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง