ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟ เซอร์วิส คอมมิวนิเคชั่น

INFO SERVICES COMMUNICATION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟ เซอร์วิส คอมมิวนิเคชั่น (ID: 0103540005144) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 121/156 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103540005144
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2540 พ.ศ.
(27 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
19/2/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง