ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนล่าร์ มาร์เก็ตติ้ง

CONLAR MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103539017169
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2539 พ.ศ. (28 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
30/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27/23 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า