ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญยิกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ANYIKOUR ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103539013791
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2539 พ.ศ. (28 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/4/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 336/976 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า