ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.อภิธัช

S.T. APHITHUCH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.อภิธัช (ID: 0103538042437) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/12/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 70/25 ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การติดตั้งไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103538042437
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/12/2538 พ.ศ.
(28 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
21/12/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43210 การติดตั้งไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง