ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค เทเลคอม แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส

PACIFIC TELECOM AND CONSULTING SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค เทเลคอม แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส (ID: 0103538040035) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/11/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 121/100 หมู่ที่ 9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การติดตั้งไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103538040035
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/11/2538 พ.ศ.
(28 ปี 7 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/11/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43210 การติดตั้งไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง