ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.อีเลคทริค ซัพพลาย

P.K.ELECTRIC SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.อีเลคทริค ซัพพลาย (ID: 0103538039266) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/11/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27/2 อาคารอัศวเลิศกมล ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง* เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การติดตั้งไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103538039266
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/11/2538 พ.ศ.
(28 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/11/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43210 การติดตั้งไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง