ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง

V.S.O. ENGINERRING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง (ID: 0103538038685) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/11/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99/301 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การติดตั้งไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103538038685
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/11/2538 พ.ศ.
(28 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/11/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
43210 การติดตั้งไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง