ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิน

THANIN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิน (ID: 0103538021944) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/7/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15/5 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี กม.22 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103538021944
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/7/2538 พ.ศ.
(29 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
3/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง