ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง (1995) ปิโตรเลียม แอนด์ คาร์แคร์

GOLDEN (1995) PETROLEUM AND CARCARE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103538010811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2538 พ.ศ. (29 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/3/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 47/49 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม