ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูชิด เอ็กซ์โป

LUCID EXPO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103538003652
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2538 พ.ศ. (29 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/2/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง ห้องชุดเลขที่ 21/46 ชั้นที่ 2 อาคารเลขที่ 21 อาคารจุลดิศทาวเวอร์ ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า