ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจริต เอ็กซ์ปอร์ต

SUJARIT EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537038002
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2537 พ.ศ. (29 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/10/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 31/62 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า