ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์ ยัง

EVER YOUNG LTD.,PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์ ยัง (ID: 0103537031571) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ มีทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103537031571
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง