ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์เอส (1994)

S.R.S. (1997) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537023099
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2537 พ.ศ. (29 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/7/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 554 ซอยสะพานยาวบ้านใหม่ ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น