ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

THAI MACHINERY AND TOOL IMPORT EXPORT LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537022823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2537 พ.ศ. (29 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/7/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/195 หมู่ที่ 10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น