ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมจิก อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต

MAGIC IMPORT-EXPORT LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537022734
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2537 พ.ศ. (29 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
5/7/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 245/39 หมู่ที่ 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น