ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพโรจน์ฮาร์ดแวร์ (1994)

PIROJHARDWARE(1994) LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537022572
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2537 พ.ศ. (29 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/7/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 15/7 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น