ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท คอนสตรัคชั่น

ACCURATE CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537021185
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2537 พ.ศ. (29 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/6/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 157 หมู่ที่ 2 ถนนอ่อนนุช แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น