ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เทรด

C & N INTERTRADE LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เทรด (ID: 0103536035662) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/10/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 169 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางค์ทิพย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103536035662
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/10/2536 พ.ศ.
(30 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/10/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง