ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น

RENAL CARE CORPORATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536029867
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 72/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค