ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. กรุงไทยการยาง

CHOR KRUNGTHAI RUBBER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536029808
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19/104-105 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ