ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เพิร์ล

M.PERL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536024687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 216 ชั้นที่ 10 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง