ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัน เอเซีย กรุ๊ป

SUN ASIA GROUP LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536023851
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 582/35 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง