ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วี.พี. เซอร์วิส

N.V.P. SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536022358
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17/1 ซอยเจริญกรุง 103/1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค