ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝนทิพย์ พลาสติก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536022030
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 80/9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ