ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดวิด เปเรซ

DAVID PEREI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536021661
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 840,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/1 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง