ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลด์ แอนด์แฟบริค

WELD AND FABRIC CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536016811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
13/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61/214 บางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง