ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.ดี. อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

J.S.D. IMPORT EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536015572
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
3/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 97/5 ซอยพงษ์เขตต์ 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง* เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง