ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เพอร์ซันแนล

INTERPERSONNEL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536015025
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
28/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2423/3 ซอยแสงตะวัน ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง