ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ที เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

N T S C INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536014606
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
26/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/222 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง