ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียงเจริญค้าผ้า

SRIYONG CHAROEN TEXTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536012913
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215 อาคารเดอะแกรนด์ไชน่า เทรดทราวเวอร์ แอนด์ โฮเท็ล ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง