ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย ฟู้ด เทรดดิ้ง

THAI FOOD TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536011178
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2536 พ.ศ. (31 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
23/3/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215/4 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง