ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ คาร์โก ลิงค์

BOSS CARGO LINK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536011071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2536 พ.ศ. (31 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/3/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 21/4 ตึกจุลดิสทาวเวอร์ ซอยเพชรบุรี 19 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง