ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ซื่อเจริญกิจ ผ้าใบ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535038901
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 345 หมู่ที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 17 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า